TheDarkLord

TheDarkLord

“Shre nazg golugranu kilmi-nudu,
Ombi kuzddurbagu gundum-ishi,
Nugu gurunkilu bard gurutu,
Ash Burz-Durbagu burzum-ishi
Daghburz-ishi makha gulshu darulu.
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
Daghburz-ishi makha gulshu darulu”